Над 80 души се включиха в онлайн семинара за съдии и треньори (видео)

Над 80 души се включиха в онлайн семинара за съдии и треньори (видео)
21-04-2021 15:13
Над 80 души се включиха в онлайн семинара за съдии и треньори. Срещата бе първа от серия, подобни събирания, подготвени от Съдийската комисия на БФ Баскетбол стартира за разясняване на правилата и тънкостите при определени противоречиви ситуации. Обученията целят да се даде възможност на всички желаещи да получат достъп до информация и тълкуване на баскетболните правила, като по този начин се цели да се увеличи познаването на правилата и критериите за тяхното отсъждане, а също и създаването на постоянен комуникационен канал между съдии, треньори, състезатели и зрители е важно условие за по-бързото и правилно развитие на баскетболната игра.

Във фокус на първия семинар бяха следните критерии:

  • Крачки
  • Неспортсменско нарушение
  • Игра с ръце
  • Интервенция и препречване пътя на топката
  • Нарушения по време на стрелба
  • Връхлитане/блокиране
  • Игра на нисък пост
  • Симулация
  • Техническо нарушениеОказа се, че интересът към обучението е огромен и двете страни имаха много въпроси за доизясняване. Двата часа се оказаха недостатъчно време за разглеждане на всички подготвени ситуации. Можете да видите разгледаните моменти с обясненията към тях.
СК на БФ Баскетбол: Критерий - Игра на нисък пост


СК на БФ Баскетбол: Критерий - Нарушения при приземяване


СК на БФ Баскетбол: Критерий Блокиране / Връхлитане / Заслони


СК на БФ Баскетбол: Критерий Неспортсменско Нарушение


СК Към БФ Баскетбол: Критерий Крачки