БФБаскетбол публикува програма-указание за клубовете за развитие на 7 до 10-годишни играчи

БФБаскетбол публикува програма-указание за клубовете за развитие на 7 до 10-годишни играчи
20-01-2021 11:40
Треньорската комисия към БФБаскетбол изготви и публикува програма-указание за клубовете за подрастващи в страната. Документът е основен и задължителен за всички треньори и преподаватели по баскетбол. От тук нататък планирането, оперативното ръководство и отчитането на учебно- тренировъчния, възпитателния и възстановителния процес следва да се извършва въз основа на този документ, като е приложена и таблица за примерно разпределение на учебния материал по етапи за развитие на баскетболисти от 7 до 10-годишна възраст.

Програмата – указание е изработена с цел да уеднакви изискванията за отборите от БК – подрастващи, за начална спортна подготовка на децата от 7 до 10 годишни. Тя е съобразена със съвременните изисквания и тенденциите на спортната подготовка. Нейната основна задача е да създаде единна организация и съдържание на процеса на спортната подготовка с особено надарени момчета и момичета и тяхното включване в звената за спортна специализация и спортно усъвършенстване.

На основата на задълбочен анализ на дългогодишната работа по баскетбол бяха направени изводи за положителните и отрицателни страни в работата на детско – юношеския баскетбол и по конкретно клубовете за подбор и начална спортна подготовка.

В програмата са отразени:

1. Методически указания за треньорите по години;

2. Методически указания за собствения отбор;

3. Периодизация на тренировъчния процес;

4. Задачи на спортната подготовка по етапи;

5. Примерно разпределение на учебния материал по етапи;

6. Теоретични знания;

7. Тестове и оценка по отбори;

8. Качество по подбора при селекция;

9. Документи за планиране и отчитане.


Програма-Методически указания за спортна подготовка по баскетбол в баскетболните клубове


Примерно разпределение на учебния материал по баскетбол по етапи на подготовката от 7 до 10-годишни

Още материали за подготовка и работа на треньорите