Треньорската комисия организира първия изпит на треньори на 2 октомври

Треньорската комисия организира първия изпит на треньори на 2 октомври
30-09-2020 12:55

 

 

В петък, 2 октомври, Треньорската комисия организира първия изпит на треньори. Това обяви пред Общото събрание на БФБаскетбол Росен Барчовски, който отчете пред събранието работата на комисията.

 

„По идея на председателя на БФБаскетбол Георги Глушков, беше създадена изпитна  система за получаване на първи лиценз, или за повишаването му. На 02.10. т.г. е първата изпитна сесия. Убедени сме, че това ще принуди треньорите, със желание за развитие да се образоват теоретично и да се подготвят за практическата си дейност на терена“, каза в зала „Триадица“ националният селекционер.

 

Регистрираните в ММС треньори по баскетбол, които желаят да получат първи лиценз, или да повишат досегашния си, трябва да изпълнят следните условия:

  1. Да отговарят на изискванията на „Статут на треньора“, намиращ се в папка „Документи“ в официалния сайт на БФБаскетбол
  2. Да подадат молба по образец и професионална автобиография със съответните дипломи за образование

Необходимите  материали за подготовка за изпит са:

  1. Изпитен конспект, заедно с литературата за информация и обучение
  2.  Единна програма
  3.  Обща методология, заедно с примерни упражнения

Могат да се открият в папка „Документи“ в официалния сайт на БФБаскетбол.

 

Документите да се изпращат по електронен път на адрес klechkov@basketball.bg. За повече информация: телефон +359 879 147 689  Петър Клечков – методист към БФБаскетбол.

 

К О Н С П Е К Т

за изпит по специалност баскетбол

 

1.            Техника за придвижване в нападение.

2.            Техника за владеене на топката в нападение.

3.            Техника за придвижване в защита.

4.            Техника за отнемане на топката в защита.

5.            Индивидуални тактически действия в нападение без топка.

6.            Индивидуални тактически действия в нападение с топка.

7.            Индивидуални тактически действия в защита срещу нападател с топка.

8.            Индивидуални тактически действия в защита срещу нападател без топка.

9.            Групови тактически действия в нападение.

10.         Групови тактически действия в защита.

11.         Отборно нападение чрез бърз пробив.

12.         Отборно нападение срещу обикновени лични защита.

13.         Отборно нападение срещу обикновена зонова защита.

14.         Отборно нападение срещу пресиращи защити и при особени положения и случаи.

15.         Отборни лични защити.

16.         Отборни зонови  защити.

17.         Отборни защити срещу бърз пробив и при особени положения и случаи.

 

Двигателни качества

 

    18. Бързина

    19.Сила

    20.Издръжливост

    21.Гъвкавост и ловкост

 

 

Въпросите от № 1 до № 17 включват:

 

а/ същност, определение, значение.

б/ еволюция, тенденции на развитие.

в/ класификация, описание, анализ.

г/ методика на обучение и усъвършенстване.

д/ планиране и отчитане във възрастов аспект, в годишния цикъл, мезоцикли, седмични цикли и отделната тренировка.

е/ необходими физическа качества - характеристика, фактори, средства методи за развитие и контрол.

ж/ необходими психологическа качества - характеристика, средства и

методи за развитие и контрол.

з/ използване/прилагане/на преподаваното съдържание на играта в баскетболно състезание - събиране на информация, разбор, ръководство на отбора по време на състезание.

и/ правила на играта - ограничения и възможности.

 

 

Въпросите от № 18 до № 21 включват:

 

 а/  определение,

 б/ класификация, характеристика, фактори, средства методи за развитие и контрол.

 в/ планиране  във възрастов аспект, в годишния цикъл, мезоцикли, седмични цикли и отделната тренировка.

 

 

 

ЛИТЕРАТУРА

 

I Основна:

 

1.            Баскетбол. Учебник за студентите от НСА. Под общата редакция на проф. Вл. Цветков, доктор. С., ТИП ТОП ПРЕС, 2005.

2.            Брестнички, Г., Ц. Цанков, Правилознание по баскетбол и минибаскетбол., НСА Прес, С., 2018.

3.            Бусета, Х.  и кол. Баскетбол за млади играчи, FIBA, С., 2000.

4.            Наставление.    Баскетбол          -              многостранно нападение         и защита., С,ЕЦНПКФКС,1984.

5.            В помощ на треньора по баскетбол., Първа книга, С., ЕЦПНКФКС,1989.

6.            В помощ на треньора по баскетбол., Шеста книга. С., ЕЦПНКФКС, 1989. 7. Вълчев, Т., В. Цветков, Д. Михайлов, Баскетбол, волейбол, хандбал. Спортно-педагогическо усъвършенстване, С., ЕЦНПКфКС, 1989.

7.            Пелтеков, В., Ръководство за упражнение по баскетбол., С., МФ, 1990.

8.            Холанд, Т., Б. Фостър. Силова и физическа подготовка на баскетболиста., С,, НСА-ИПБ, 1991.

9.            Хъчисън, Д.  - Резултатно трениране, С., 1992.

10.         Цветков,Вл. Обучение по баскетбол., С., НСА – ИПБ, 1997.

11.         Цветков,Вл. Теория и методика на обучението по баскетбол., С., НСА ПРЕС, 2009.

12.         Цветков,Вл. Начална подготовка с баскетболисти, С., Артграф, 2003.

13.         Цветков,Вл. Тактическа подготовка на 12 – 14-годишни баскетболисти. С., Авангард Прима, 2004.

 

II. Допълнителна.

 

1.            Борукова, М., Контрол на спортната подготвеност на 13 - 14-годишни баскетболистки., Монография, С. 2018.

2.            Брестнички, Г., Физическо развитие и кондиционни качества при подрастващи спортистки., Монография, С. 2012.

3.            В помощ на треньора по баскетбол., Втора книга, С., ЕЦПНКФКС, 1989.

4.            Б помощ на треньора по .баскетбол. Седна книга, С, ЕЦПНКФКС, 1989.

5.            В помощ на треньора по баскетбол.,  Пета книга, С, ЕЦПНКФКС, 1989.

6.            Цанков, Ц., Скоростно-силова                подготовка        на          подрастващи баскетболистки., Монография, С., 2005.

7.            Цанков,Ц.,Подготовка на подрастващи баскетболистки.,Монография, С 2019.

8.            Цветков,Вл. Минибаскетбол – организация и обучение., С., ИК”Комливест – ЛМ”, 2000.