Предсезонна подготовка на съдии и дежурни представители от НБЛ

Предсезонна подготовка на съдии и дежурни представители от НБЛ
05-08-2020 16:44

Уважаеми колеги,

 

Както вече обявихме, предсезонният семинар за НБЛ ще се проведе по време на финалният турнир за Юноши до 16г., който ще се проведе в град Пловдив /09.08.-13.08.2020г./.

На съдиите, назначени да обслужат турнира, ще бъде проведена практическа и теоретична подготовка за следващия сезон. За целта всеки трябва да носи мобилно устройство (по възможност лаптоп). Моля, планирайте си необходимото време. Всяка вечер от 21.30 ч. ще се провежда дневният разбор на преминалите срещи, на който ще се коментират и изискванията към съдиите и дежурните представители за новият сезон. Срещата ще се предава онлайн по WebEx. (използвайте линка от новината във вътрешните новини). Присъствието на всички съдии и дежурни от НБЛ, които не участват в турнира е задължително.

 

Поради големия брой отбори турнирът ще бъде проведен в две зали – комплекс „Сила“ и „Олимпиада“. Използвам възможността да Ви запозная с някои изисквания, които ще се следват по време на турнира:

1. Настаняването на съдиите и дежурните ще бъде в хотел „Острова“ парк "Отдих и култура", ул. 40, 4004 Пловдив. 

2. Техническата конференция ще се проведе на 09.08.2020 г. (неделя) от 11:00 ч. в хотел „Острова“ гр. Пловдив. Участието на всички, които са заявили участие е задължително. Моля, съобразете си пътуването с началния час на конференцията. През първия ден ще има по три срещи и в двете зали с начални часове 14:00, 16:00 и 18:00 часа.

3. Нарядът за първия ден от турнира ще бъде качен в системата (моля, всеки един да потвърди). На турнира ще се използва механика за трима. Първия ден всеки ще ръководи по една среща (с изключение на 1 съдия, който ще ръководи 2). Вторият и третият ден всеки ще ръководи по 2 срещи.

4. Нарядът за всеки следващ ден ще бъде качван отново на сайта след приключване на последната среща от съответния ден.

5. За обслужване на турнира са назначени:

Главен съдия – Красимир Стойнов - Димитровград

Помощник главен съдия – Димитър Станчев – Пловдив

Помощник главен съдия – Инструктор – Младен Марков – Стара Загора

Помощник главен съдия – Инструктор – Орлин Николов – София, който ще Ви запознае с изискванията, които трябва да следвате относно механика, отсъждания, съвременни тенденции в съдийството, индивидуални техники на отсъждания и др.

6. Моля, всеки един от Вас да се запознае с последната редакция на задължителните Инструкции на БФБ за провеждане на първенствата в условията на COVID-19 (актуализирани на сайта на БФБ на 24 юли 2020). Някои текстове от същата касаят работата и поведението на съдиите преди, по време на, и след приключване на съответната среща. Достъпът до залата ще бъде осъществен единствено при наличие на предпазна маска. Възможни са внезапни проверки от местната РЗИ. При налагане на глоби се плаща лично от установения нарушител.

7. Съобразно тези задължителни Инструкции всеки един съдия от турнира следва да разпечата и попълни декларация (Приложение 7), която следва да представи на техническата конференция. Декларацията се намира на лист 12 от Инструкцията.

 

Останалите подробности ще уточним на техническата конференция.

Главен съдия на турнира,

Красимир Стойнов – тел. 0899972177