БФ Баскетбол се включи в нов проект за насърчаване на развитието на житейски умения на децата чрез баскетбола

БФ Баскетбол се включи в нов проект за насърчаване на развитието на житейски умения на децата чрез баскетбола
16-06-2020 07:44

БФБаскетбол се включи в нов европейски проект по Еразъм + (№: 613606-EPP-1-2019-1-CY-SPO-SCP) с цел насърчаване на образованието в и чрез спорта. Координатор на проекта е  Кипърската баскетболна федерация, а партньори - баскетболните федерации на Румъния и Северна Македония, както и Център за социални иновации (Кипър), МСВ Баскет (Италия) и Солунският американски колеж „Анатолия“. С този европейски проект от баскетболната централа искат да подпомогнат развитието на житейски умения у състезателите в синхрон с прилагането и изпълнението на насоките и инструкциите на Европейския съюз относно „Двойни кариери на спортистите“.

 

Проектът се нарича Житейски умения чрез баскетбол (BASKI, Basketball for Life Skills) и цели разработването на тренировъчна програма за треньорите по баскетбол, учителите по физическо възпитание и ръководителите в спорта и образованието за насърчаване на практикуването на баскетбола сред учениците в началните класове като среда за развитие на житейски умения, с акцент върху гражданското участие и социалния принос. Сред очакваните резултати от инициативата са окуражаването на младите хора да спортуват и така да придобият основни житейски умения като отговорност, лидерство, работа в екип, емпатия, взимане на решения, планиране, креативност, комуникационни умения и др. Спортът, и особено баскетболът, е важен фактор за развитието на самочувствието, идентичността и чувството за компетентност на подрастващите.

 

Първата фаза на проекта изискваше изготвянето на Национален доклад по темата във всяка една от страните партньори и в тази връзка бяха интервюирани 11 български специалисти, като техните отговори бяха анализирани и обобщени. Голяма част от интервюираните са бивши топ национални състезатели от двата пола, които понастоящем са баскетболни треньори.  Сред участниците в проучването има и преподавател в НСА,  треньори организатори на детски баскетболни кампове, учител по физическо възпитание с опит в баскетболното треньорство, член на УС на БФ Баскетбол и специалист в работата с  групи от малцинствата във футбола.

 

„Включихме се като федерация в този проект, защото смятаме, че баскетболът има редица предимства при развитието на различни житейски умения. Това наше убеждение се потвърди и от отговорите на интервюираните треньори във връзка с националния доклад. Всички участници подходиха много сериозно към зададените въпроси, дадоха безценни идеи и се обединиха около необходимостта от създаването на тренировъчна програма в тази насока, което всъщност е и целта на проекта. Планира се създаването на програма за интерактивно обучение, достъпна онлайн, включваща мултимедийно съдържание, видео уроци със  забавни игри и други атрактивни за децата упражнения. Ако успеем да представим тази програма в училищата и детските градини, баскетболът ще стане много по-популярен сред децата“, обясни Генералният мениджър на БФБаскетбол Елеонора Рангелова.